Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Về lại sông Hương


Chiều Xuân về lại sông Hương,
Nghe câu mái đẩy mà thương Huế mình.
Đổi đời - vầng sáng trăng lên,
Em về với Huế, ngõ quen thủa nào.
Đầu em đội mũ tai bèo,
Vai mang súng nhẹ, nắng chiều ngụy trang.
Từ ngày làm Giải phóng quân,
Em mong trở lại quê hương vạn lần.
Nhưng quê nay rộng vô cùng,
Như niềm vui mở giữa lòng Huế ta.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét