Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Tặng Phùng Quán

Chòm râu ẩn chứa nỗi đau,
Bao nhiêu đêm trắng, mái đầu điểm sương.
Đọc anh chẳng giận mà thương,
"Tuổi thơ dữ dội"(*) đoạn trường anh qua.
(*)Tác phẩm của Phùng Quán

0 nhận xét:

Đăng nhận xét