Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Trở lại chiến khu xưa

Giữa trưa vẳng tiếng ve sầu,
Gặp cô sơn nữ, nhớ bầu bạn xưa
Nhớ thuyền độc mộc đung đưa
Suối trong tắm mát trăng khuya trải đường
Bao năm xa xứ vấn vương
Hôm nay trở lại Mỹ Sơn, thoáng buồn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét