Subscribe:

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Nhớ Hàn Mặc Tử, mưa rơi


Huế buồn chi lạ Huế ơi!
Mưa dầm từ sáng, mưa rơi đến chiều
Hàng cau Vỹ Dạ buồn thiu
Mai vàng còn hẹn đến chiều sang xuân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét