Subscribe:

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Sinh hoạt thơ với gia đình, bè bạn

Tác giả: Huỳnh Huy Phượng

Nhớ Hàn Mặc Tử, mưa rơi


Huế buồn chi lạ Huế ơi!
Mưa dầm từ sáng, mưa rơi đến chiều
Hàng cau Vỹ Dạ buồn thiu
Mai vàng còn hẹn đến chiều sang xuân

Mai vàng


Ta về với Huế tìm mai,
Đôi thân gầy guộc quyện dài cong cong
Nhìn mai canh cánh trong lòng,
Nhớ người chắm chút bên dòng Hương Giang

Cổ Loa


Mối tình xưa đẹp lạ lùng
Mỵ Châu, Trọng Thủy sánh cùng bên nhau
Nước mắt rồng đẫm giếng sâu
Thành đất cỏ thắm sắc màu nghìn năm

Tượng Thánh Gióng


Chàng trai tít tận trời mây
Vững vàng yên ngựa dạn dầy Sóc Sơn
Dân lành tạc tượng ghi ơn
Vinh danh muôn thủa, giang sơn vững bền

Trở lại chiến khu xưa

Giữa trưa vẳng tiếng ve sầu,
Gặp cô sơn nữ, nhớ bầu bạn xưa
Nhớ thuyền độc mộc đung đưa
Suối trong tắm mát trăng khuya trải đường
Bao năm xa xứ vấn vương
Hôm nay trở lại Mỹ Sơn, thoáng buồn!

Tặng Phùng Quán

Chòm râu ẩn chứa nỗi đau,
Bao nhiêu đêm trắng, mái đầu điểm sương.
Đọc anh chẳng giận mà thương,
"Tuổi thơ dữ dội"(*) đoạn trường anh qua.
(*)Tác phẩm của Phùng Quán